Ajatuksiani henkilöstöjohtamisesta ja organisaatioista.

Henkilöstöjohtamisen dilemmat kompleksisessa organisaatiossa – esimerkkinä maakunta- ja soteuudistus. Terttu Pakarinen & Seija Ollila (2020). Teoksessa Vartiainen & Raisio (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa. Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen. Gaudeamus.

Hyvinvointia henkilöstöjohtamisella – mutta millaisella? Terttu Pakarinen (2020). Ossi Auran vierasblogi 17.4.2020.

Työn murros haastaa
henkilöstöjohtamisen,
Terttu Pakarinen &
Niilo Hakonen (2018)

Työn vai organisaatioiden murros
– vai henkilöstöjohtamisen uusi aalto?
Terttu Pakarinen, blogi 11.1.2018

Tunnistatko organisaation
mahdollisuudet muuttua?
Keskustelijana Terttu Pakarinen. Keva ja Vaasan yliopisto (2018).

Kokeilukulttuuri ja HRM ne yhteen soppii?
Terttu Pakarinen (2016).
Työn tuuli 2/2016. Henry ry.

Henkilöstöjohtaminen
kurkiauran kärkeen.
Uudistumisen sykettä
palveluihin.
Terttu Pakarinen & Tiina Mäki (toim., 2014) Edita.

Loppunut kustantajalta

kirja 1

TYÖ2030-ohjelma on välisatamassa – tule mukaan! Terttu Pakarinen.

Ohjelmajohtajan blogi 18.12.2020

Hyvän työelämän tekijät ja näkijät – TYÖ2030. Terttu Pakarinen.

Ohjelmajohtajan blogi 31.8.2020

Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärjessä kunnissa. Terttu Pakarinen ja Kirsi-Marja Lievonen.

Henry ry:n vierasblogi 11.3.2019

Johanna Viita ja Terttu Pakarinen (2019) Maakunta- ja sote-uudistuksessa karttunut osaaminen valmiina käyttöönotettavaksi. Linjoilla- blogi 29.5.2019.

Majoinen Kaija & Pakarinen Terttu (2018) Kokeileva kunta kompleksisessa toimintaympäristössä. Teoksessa
Lammintakanen & Laulainen (toim.) Kohti vaikuttavaa
päätöksentekoa ja johtamista hyvinvointipalveluissa. Itä-Suomen yliopisto.

Pakarinen, Terttu (2017) Hyvä henkilöstöjohtaminen lisää
tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Teoksessa Sallinen, Majoinen & Seppälä (toim.) Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa! Kuntaliitto.

Pakarinen, Terttu & Forma, Pauli (2017) Henkilöstövoimavarojen johtaminen maakuntauudistuksessa.
Teoksessa Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite. Kuntaliitto.

Nybondas-Kangas, Henrika & Pakarinen, Terttu & Hakonen Anu ym. (2017) Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 49/2017.

Pakarinen, Terttu & Erkkilä,
Kristiina (2017) Uskalla kokeilla
ja verkostoitua.
Teoksessa Nyholm, Haveri,
Majoinen & Pekola-Sjöblom (toim.) Tulevaisuuden kunta. Kuntaliitto.

Pakarinen, Terttu & Kananoja, Aulikki (2017) Sosiaalihuollon ja sosiaalityön johtaminen. Teoksessa Kananoja, Lähteinen & Marjamäki (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Tietosanoma.

Koivisto, Merja, Yli-Suomu,
Riikka-Maria & Pakarinen, Terttu (2012) Mentorointi ja osaamisen kehittäminen.
Teoksessa Heikkinen, Jokinen, Markkanen & Tynjälä (toim.) Osaaminen jakoon. Vertaisryhmämentorointi opetusalalla. PS-Kustannus.

Pakarinen, Terttu (2009)
Henkilöstöjohtaminen ja
tuottavuus kunnallisissa
palveluissa,
Talous & Yhteiskunta 4/2009.

Pakarinen Terttu (2009)
Henkilöstö strategisen
johtamisen ytimessä.
Teoksessa Haveri, Majoinen & Jäntti (toim. 2009) Haastava kuntajohtaminen. Kuntaliitto.

Pakarinen, Terttu (2008)
Realistinen arviointi ja
organisaatiotutkimus –
näkymätön näkyväksi.
Hallinnon tutkimus 27, 4, 2008.

Pakarinen, Terttu (2007)
Henkilöstöjohtaminen ja
ohjelmajohtaminen.
Teoksessa Sinikka Mikola (toim.) Kuntien ohjelmajohtaminen. Kuntaliitto.

Pakarinen, Terttu (2007)
Tuloksellisuusarviointi ja
henkilöstöjohtaminen
muutosmekanismeina julkisessa tieto-organisaatiossa.
Acta nro 195. Kuntaliitto ja Teknillinen korkeakoulu.

monta kirjaa