Ajatuksiani henkilöstöjohtamisesta ja organisaatioista.

Henkilöstöjohtamisen dilemmat kompleksisessa organisaatiossa – esimerkkinä maakunta- ja soteuudistus. Terttu Pakarinen & Seija Ollila (2020). Teoksessa Vartiainen & Raisio (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa. Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen. Gaudeamus.

Hyvinvointia henkilöstöjohtamisella – mutta millaisella? Terttu Pakarinen (2020). Ossi Auran vierasblogi 17.4.2020.

Lue

Uusi työ perustuu ihmisen arvoon. WGH:n vierasblogi 7.3.2022.

Lue

Työn murros haastaa
henkilöstöjohtamisen,
Terttu Pakarinen &
Niilo Hakonen (2018)

Lue

Työn vai organisaatioiden murros
– vai henkilöstöjohtamisen uusi aalto?
Terttu Pakarinen, blogi 11.1.2018

Lue

Tunnistatko organisaation
mahdollisuudet muuttua?
Keskustelijana Terttu Pakarinen. Keva ja Vaasan yliopisto (2018).

Työn tulevaisuuksien mahdollisuudet henkilöstöjohtamiselle.

Terttu Pakarinen
Työn tuuli 2/2021

Lue

Kokeilukulttuuri ja HRM ne yhteen soppii?

Terttu Pakarinen (2016)
Työn tuuli 2/2016. Henry ry.

Lue

Henkilöstöjohtaminen
kurkiauran kärkeen.
Uudistumisen sykettä
palveluihin.
Terttu Pakarinen & Tiina Mäki (toim., 2014) Edita.

Loppunut kustantajalta

kirja 1

TYÖ2030-ohjelma on välisatamassa – tule mukaan! Terttu Pakarinen.

Ohjelmajohtajan blogi 18.12.2020

Lue

Hyvän työelämän tekijät ja näkijät – TYÖ2030. Terttu Pakarinen.

Ohjelmajohtajan blogi 31.8.2020

Lue

Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärjessä kunnissa. Terttu Pakarinen ja Kirsi-Marja Lievonen.

Henry ry:n vierasblogi 11.3.2019

Lue

Johanna Viita ja Terttu Pakarinen (2019) Maakunta- ja sote-uudistuksessa karttunut osaaminen valmiina käyttöönotettavaksi. Linjoilla- blogi 29.5.2019.

Lue

Majoinen Kaija & Pakarinen Terttu (2018) Kokeileva kunta kompleksisessa toimintaympäristössä. Teoksessa
Lammintakanen & Laulainen (toim.) Kohti vaikuttavaa
päätöksentekoa ja johtamista hyvinvointipalveluissa. Itä-Suomen yliopisto.

Lue

Pakarinen, Terttu (2017) Hyvä henkilöstöjohtaminen lisää
tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Teoksessa Sallinen, Majoinen & Seppälä (toim.) Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa! Kuntaliitto.

Lue

Pakarinen, Terttu & Forma, Pauli (2017) Henkilöstövoimavarojen johtaminen maakuntauudistuksessa.
Teoksessa Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite. Kuntaliitto.

Lue

Nybondas-Kangas, Henrika & Pakarinen, Terttu & Hakonen Anu ym. (2017) Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 49/2017.

Lue

Pakarinen, Terttu & Erkkilä,
Kristiina (2017) Uskalla kokeilla
ja verkostoitua.
Teoksessa Nyholm, Haveri,
Majoinen & Pekola-Sjöblom (toim.) Tulevaisuuden kunta. Kuntaliitto.

Lue

Pakarinen, Terttu & Kananoja, Aulikki (2017) Sosiaalihuollon ja sosiaalityön johtaminen. Teoksessa Kananoja, Lähteinen & Marjamäki (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Tietosanoma.

Koivisto, Merja, Yli-Suomu,
Riikka-Maria & Pakarinen, Terttu (2012) Mentorointi ja osaamisen kehittäminen.
Teoksessa Heikkinen, Jokinen, Markkanen & Tynjälä (toim.) Osaaminen jakoon. Vertaisryhmämentorointi opetusalalla. PS-Kustannus.

Pakarinen, Terttu (2009)
Henkilöstöjohtaminen ja
tuottavuus kunnallisissa
palveluissa,
Talous & Yhteiskunta 4/2009.

Pakarinen Terttu (2009)
Henkilöstö strategisen
johtamisen ytimessä.
Teoksessa Haveri, Majoinen & Jäntti (toim. 2009) Haastava kuntajohtaminen. Kuntaliitto.

Pakarinen, Terttu (2008)
Realistinen arviointi ja
organisaatiotutkimus –
näkymätön näkyväksi.
Hallinnon tutkimus 27, 4, 2008.

Pakarinen, Terttu (2007)
Henkilöstöjohtaminen ja
ohjelmajohtaminen.
Teoksessa Sinikka Mikola (toim.) Kuntien ohjelmajohtaminen. Kuntaliitto.

Pakarinen, Terttu (2007)
Tuloksellisuusarviointi ja
henkilöstöjohtaminen
muutosmekanismeina julkisessa tieto-organisaatiossa.
Acta nro 195. Kuntaliitto ja Teknillinen korkeakoulu.

Lue

monta kirjaa