Kehkeymä

Ajatuksia työn ja organisaatioiden uudistumisesta.

Organisaatiot uuden kynnyksellä

Toimintaympäristön tuulet puhaltavat organisaatioihin uutta happea. Työelämää koskeva keskustelu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kertoo siitä, että nykyisillä organisaatiorakenteilla ja toimintatavoilla ei enää pärjätä maailman muuttuessa yhä kompleksisemmaksi. Organisaatiot näyttävät reagoivan tähän kahdella tapaa: toiset lähtevät avoimin mielin uudistuksen tielle ja toiset pitävät kynsin hampain kiinni vanhasta ja sulkeutuvat entisestään. Organisaatioiden toimintatapojen metaforaksi sopiikin puu, joka on myös toiminimeni CompOrganisations ytimen kuva. Tässä blogissa kerron kuvassa olevan puun takana olevan tarinan.

Kehkeymä- blogissa kirjoitan havainnoista, jotka saattavat olla vasta kehkeytymässä. Mutta tarkastelen myös organisaatioiden toimintatapoja suhteessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Osaava organisaatio suunnistaa tiedolla

Organisaation ja tiimien kyvyykkyys ilmenee siinä, miten organisaatiossa osataan yhdistää asiakkaiden, sidosryhmien ja työntekijöiden tietoja ja taitoja.  Menestyvässä toimintakulttuurissa jaetaan osaamista, luodaan tietoa ja tunnistetaan muutossignaaleja. Yksilön ja organisaation osaaminen on tietoa, jota käytetään tavoitteen asettelussa ja pyrittäessä organisaation päämääriin. Olennaista strategisesti osaavassa organisaatiossa on sen kyky hankkia, tulkita ja luoda tietoa yhdessä ihmisten kanssa päämääriä tavoitellessaan. Kyvykäs tiimi on puolestaan avoin ja hakee uusia ideoita ja resursseja muualta kuten verkostoista ja kumppaneilta.

Tiimit ovat henkilöstötyön perusta yksittäisten ihmisten sijaan ketterissä organisaatioissa. Tiimit asettavat tavoitteensa, johtavat ja muuttavat tavoitteitaan sopeutuakseen nopeasti ympäristöstä tulevaan informaatioon. Ketterissä organisaatioissa työntekijöiltä tuleva palaute ylöspäin on arvostettua. Tällaisen organisaation on kerättävä monitahoista ja -näkökulmaista palautetta ja uskallettava antaa vastuuta sekä päätösvaltaa asiakasrajapinnassa työskenteleville. Yksi tapa uudistaa on edistää itseorganisoitumista. Itseohjautuvaan toimintakulttuuriin kasvu ei kuitenkaan tapahdu silmänräpäyksessä. Se vaatii toimintakulttuurin, rakenteiden ja johtajuuden sekä työn tekemisen muutosta. Eli koko organisaatiosysteemin uudistumista.

CompOrganisations on lyhenne kompleksisuudesta ja osaamisesta organisaatioissa. Puun juuret kuvaavat yhteenkietoutunutta toimintaympäristöämme, jossa suunnistaminen on ennakoimatonta. Mutta jos on avoin muutossignaaleille, löytää oikean tien. Jos osaa käyttää maassa piileviä resursseja ja tietoa, pystyy kasvamaan kukoistukseen: osaavaksi organisaatioksi.

Menestyvä organisaatio luottaa ihmisiin

Menestyvissä organisaatioissa on ymmärretty ihmisten motivaation, sitoutumisen ja koko potentiaalin merkitys toiminnan onnistumiselle. Johtajuuden tärkeimmäksi tehtäväksi tulee kompleksisissa uutta luovissa organisaatioissa tiimidynamiikan johtaminen tuottavaan ja terveeseen ryhmädynamiikkaan. Henkilöstöammattilaisilta tämä vaatii tiedon tuottamista henkilöstöstä, syvempää osaamista tiimeistä ja sen ymmärtämistä, mitä johtamistyö on käytännössä. Mitä kompleksisemmaksi maailma muuttuu, sitä enemmän tarvitaan ketteryyttä ja kokeiluja, joustavuutta ja yhdessä tekemistä sekä osallistumista ja dialogia, jossa osaaminen ja tieto virtaa rajapinnoilla. Menestykseen tarvitaan suunta ja prosessit ihmisten kanssa. Näin ollen henkilöstöjohtaminen on ylimmän johdon vastuulla yhdessä henkilöstöammattilaisten kanssa. Olisiko aika muuttaa HR:n käännös käsitteestä Human Resources sanoiksi Human Relations. Se kuvaisi henkilöstötyön muuttuvaa luonnetta uudistuvissa organisaatioissa.

Puun lehvät ja oksat kuvaavat sitä kasvua, jossa jokaisella oksalla ja lehdellä on merkityksensä. Ne kuitenkin kasvavat yhdessä ja kukoistavat yhdessä yhtenä puuna. CompOrganisations auttaa tunnistamaan kasvun esteitä ja edistäjiä organisaatioissa ja siten rakentamaan uudistuvien organisaatioiden toimintatapoja. 

jaa

sinua voi kiinnostaa myös

Johtamisen kehittämisessä voi onnistua

Johtamisen kehittämiseen satsatut rahat eivät tuota toivottua tulosta, kertovat esimiesvalmennusten vaikuttavuutta koskevat tutkimukset. Mutta toisinkin voi olla ja se riippuu valmennusten toteutustavasta. Jos halutaan vaikuttavuutta,

Lue

Henkilöstöjohtamisella arvoa asiakkaalle

Henkilöstöjohtamisella voidaan rakentaa organisaatiosysteemi, jonka varassa menestytään ja uudistutaan. Yhteisen tahdon, arvojen ja toimintakulttuurin yhteensovittaminen muutoksissa on omiaan vahvistamaan tällaista henkilöstöjohdon roolia. Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöfunktion

Lue

Organisaatiot uuden kynnyksellä

Toimintaympäristön tuulet puhaltavat organisaatioihin uutta happea. Työelämää koskeva keskustelu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kertoo siitä, että nykyisillä organisaatiorakenteilla ja toimintatavoilla ei enää pärjätä maailman muuttuessa yhä

Lue

lisää rss-feedimme lempilukijaasi

comporganisations.fi/feed