Uutta organisaatioajattelua tarvitaan kompleksisessa maailmassa.

Osaavilla organisaatioilla on päämääriä, tietoa ja prosesseja suunnistamiseen ihmisten kanssa.

henkilöstöjohtaminen ja johtaminen

Osaamiseni ytimessä ovat johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Uskon, että hyvällä henkilöstöjohtamisella ja
johtajuudella saadaan aikaan enemmän: organisaation tuloksessa ja uudistumisessa, ihmisten voimavaroissa ja työn laadussa sekä työn ja elämän merkityksellisyydessä.

Oppini olen ammentanut esimiestehtävistä organisaation johtajana ja tiimiesimiehenä. Niihin kuului organisaation ja henkilöstön
kehittämistä muutoksissa. Henkilöstöjohtamisen tutkimus ja kehittäminen henkilöstöammattilaisten kanssa on suunnannut tulevaisuuden henkilöstötyöhön.

organisaatiot ja kehittäminen

Olen koko urani ajan kehittänyt organisaatioita ja palveluja: henkilöstöjohtamista, verkostojohtamista, kokeilukulttuuria, tuloksellisuuden arviointia, johtamisvalmennuksia, koulutusohjelmia sekä johtamisjärjestelmiä ja työn muutoksia.

Osaamistani olen kehittänyt tutkimalla ja kouluttautumalla. Väitöskirjassani kehitin mallin osaavasta organisaatiosta tietoyhteiskunnassa. Organisaatiokonsultoinnista ja työ- ja organisaatiopsykologiasta olen oppinut, kuinka uudet toimintatavat juurtuvat arkeen.

Verkostot, tutkimus ja kokeilut

Osaamistani laajentaa monialainen yhteistyöverkosto tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI), johtamisen ammattilaisten, korkeakoulujen, konsulttien sekä kehittäjien kanssa. Osaan kehittää ohjelmia ja projekteja, joissa verkostoistani hyötyvät ennen kaikkea asiakkaat.