CompOrganisations räätälöi palvelut asiakkaiden kanssa ja tekee luotettavasti sovitut asiat.

Comp = Complex ja Competent

konsultointi ja kehittäminen

Kenelle: Organisaatiokonsultointi on tarkoitettu henkilöstöjohdolle ja -ammattilaisille sekä työyhteisöille, johtajille ja kehittäjille.

Mitä: Sparraus perustuu näkemykseen organisaatiosysteemeistä ja tiedon luomisesta.

Miten: Kehittämisessä otetaan siihen osallistuvien näkemykset ja kokemukset käyttöön.

koulutus ja valmennus

Kenelle: Koulutus ja valmennus on suunnattu erityisesti
esimiestehtävissä toimiville.

Mitä: Keskijohdon rooli johdon ja henkilöstön rajalla on muutoksen avain.

Miten: Onnistuneet valmennukset perustuvat koko organisaation muutostavoitteisiin.

tutkimus ja arviointi

Kenelle: Tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit auttavat johtoryhmiä tunnistamaan organisaation uudistumiskykyä.

Mitä: Tiedon avulla löydetään vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Miten: Tutkimukset ja arvioinnit tehdään verkostoissa kumppaneiden kanssa.

asiantuntijapalvelut

Toimin mentorina Suomen Mentoreissa ja jäsenenä monissa yhdistyksissä ja ammatillisissa verkostoissa: Henry ry, Työelämän tutkimusyhdistys, Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ja Euroopan työ- ja organisaatiopsykologit (EAWOP) sekä kompleksisuusajattelijoiden verkosto.